PrihlásiťMôj účet
+421 917 502 475
Staničná 194
022 01 Čadca

Borelióza – klasická a prírodná liečba

Dátum: 25.03.2017

V posledných rokoch sa  diagnózou Lymská borelióza stretávame stále častejšie. Dokonca toto ochorenie už neprenášajú len infikované kliešte , ale aj iný  hmyz. Prejavy nákazy týmto ochorením bývajú silnejšie, liečba dlhodobá s neistými výsledkami.

Čo to je Lymská borelióza

Lymská borelióza je ochorenie, ktoré je spôsobené minimálne troma druhmi baktérií Borrelia. Toto ochorenie  sa vyskytuje hlavne v severnej Amerike a Európe. Baktérie žijú v krvi drobných zvierat. Jedná sa hlavne  o myši, hraboše, zajace, veveričky, krtkov,  ale i vysokú lesnú zver.

Hlavným  prenášačom boreliózy sú kliešte. Prenášači, ale menej častí, sú komáre, ovädá, blchy a muchy. 

Príznaky a priebeh boreliózy sa delí do troch štádií. Toto rozdelenie je iba obecné, pretože sa môžu zároveň objaviť i príznaky všetkých štádií.

Prvé štádium boreliózy

Začervenanie  na koži , často s centrálnym vyblednutím, ktoré môže vychádzať z miesta  vpichu. Ďalším príznakom môže byť zväčšenie okolitých lymfatických uzlín. Toto začervenanie  vzniká v priemere za 1 týždeň  od prisatia kliešťa. 

Druhé štádium boreliózy

začína väčšinou za 2 až 12 týždňov od prisatia kliešťa, trvá niekoľko týždňov a vymizne obvykle do troch mesiacov po nákaze.  Môže sa prejaviť ako neuroborelióza. Jej prejavy môžu byť značne premenlivé bolesti po celom tele, bolesti hlavy, periférna  obrna najčastejšie lícneho nervu, zápal mozgových blán a mozgu. V druhom štádiu sa často vyskytujú bolesti kĺbov a svalov. Najčastejšími postihnutými kĺbmi bývajú kolená.

Tretie štádium boreliózy

začína mesiace až  roky po nákaze. Najčastejšími príznakmi  bývajú zápaly mozgu a miechy. Niekedy  tento stav môže imitovať príznaky roztrúsenej sklerózy. Vyskytujú sa chronické bolesti hlavne veľkých kĺbov a chronická únava.

Diagnóza lymskej  boreliózy sa stanovuje podľa prítomnosti klinických príznakoch, potvrdzuje sa sérologickým vyšetrením krvi, v prípade neurologických prejavov vyšetrením mozgomiešného moku, pri postihnutí kĺbov i vyšetrením tekutiny z kĺbu.

Základom  je správna diagnóza a potom liečba

Základom úspešnej liečby  je správna diagnostika hlavne správny typ laboratrneho vyšetrenia a v časnom štádiu ochorenia  podávanie  vhodných antibiotík. Dlhodobé podávanie antibiotík  nemá želaný  efekt a môže organizmus skôr poškodiť. V ďalších štádiách boreliózy prichádza na radu skôr prírodná liečba alebo tzv. symptomatická liečba - liečba príznakov. 

Pre  ďalší text som si vypožičiala  veľmi zaujímavý článok Václava Pergla, uverejnený v Právu, ktorý sa opiera o odborné informácie MUDr. Martina Jana Stránského, ktorý je Assistant Clinical Professor v neurológii na lekárskej fakulte Yale School of Medicine, ktorá prvý krát  pomenovala  LB, a MUDr. Petra Smejkala, primára Kliniky infekčných ochorení 1. LF UK Ústredie vojenskej nemocnice v Prahe. 

U veľa lekárov sa pacienti stretávajú  s neindikovanou liečbou,  ktorá je im podaná na základe pravidla „my to tu takto robíme “. To všetko v dobe, kedy moderná  medicína založená na jasných dôkazoch, vychádzajúca z veľkých, štatisticky vierohodných štúdií,  ktoré sa konajú a overujú na viac než jednom pracovisku.

Liečiť viac než  21 dní pre akýkoľvek symptóm „pokročilejšej “ boreliózy nie je vedecky potvrdené ako účinnejšie.

Hovorí sa tomu „evidence-based-medicine“, teda medicína založená na dôkazoch, nie na miestnej skúsenosti lekára. Pre lekára nestačí si niečo myslieť, dnes by to mal vedieť.

Príliš veľa antibiotík

Rôzni lekári predpisujú antibiotiká proti borelióze rôzne - na pár dní až na mesiac či viac. Faktom ale je, že žiadna vierohodná štúdia doposiaľ nepreukázala, že  terapia v dĺžke viac než 14 dní má väčší efekt na elimináciu  borélií vo včasnej  fáze. 

Nesúrodosť liečby sa najviac rozširuje pri liečbe tzv. pokročilej boreliózy. Liečiť viac než  21 dní pre akýkoľvek  symptóm „pokročilejšej boreliózy nie je vedecky potvrdené ako účinnejšie.  Problém však nespočíva len v neefektivite. Lekár naviac vystavuje pacienta rizikám dôsledkov  dlhodobej antibiotickej liečby,  ako sú zápaly čriev alebo rezistencia baktérií k antibiotikám.

Často sa s infekciou zamieňa  i tzv. post-boréliový syndróm či „chronická borelióza“. K jeho prejavom patria napríklad bolesti hlavy či svalstva, občasné bolesti kĺbov a depresia. Tieto problémy  však nie sú priame dôsledky boreliózy, ale nepriame, pretože borelióza len odštartovala rôzne protichodné imunologické alebo psychické reakcie v organizme, ale sama od seba v skutočnosti ďalej nákazu nepôsobí.

A tým by sa tiež mala riadiť liečba: podľa charakteru problémov sú podávané napríklad protizápalové lieky, antidepresíva či pacient dochádza na   fyzioterapiu.

Medzinárodné štúdie potvrdili, že antibiotiká nemajú žiadny vierohodný efekt pre liečbu post-borelióvého syndromu. Aj napriek týmto faktom je  pozoruhodné, že organizácia, ako je  Medzinárodná spoločnosť pre boreliózu a pridružené choroby (ILAS), podliehajú hriechu uprednostňovania predstáv nad faktami, keď na jednej strane navrhujú pre takéto symptómy antibiotickú liečbu „v záujme pacienta“, ale v rovnakej vete dodajú, že si táto možnosť „zaslúži ďalšie štúdie“.

Pozitívne protilátky nemusia nič znamenať

O štúdiách, ktoré neefektívnosť antibiotík už definitívne potvrdili, zrejme nevedia. To je škoda, pretože takéto organizácie môžu slúžiť ako zdroj vierohodných informácií pre našich lekárov.  Ďalší problém je meranie protilátok  Lymskej boreliózy a ich hodnotení.   

Za prvé, protilátky k Lymskej  borelióze sa premenia v pozitívne asi za mesiac po kontakte s nakazeným kliešťom.

Za druhé, v určitých regiónoch má až 25 percent populácie pozitívne protilátky, pretože sa s boreliózou stretlo a ani o tom nevedelo. Takže pozitívny test nemusí znamenať nič. Podstatne dôležitejšie je, že ktorékoľvek protilátky proti borelióze môžu naviac zostať navýšené doživotne, a to i u úspešne vyliečených  pacientov. 

Práve preto meranie a hlavne interpretácia protilátok proti borelióze náleží len kvalifikovanému odborníkovi, ktorý má s touto chorobou skúsenosť. Lekár by mal liečiť pacienta, nie jeho laboratórne hodnoty. 

Problém s laboratóriom

Celý problém naviac komplikujú laboratória samotne, ktoré často nepoužívajú štandardné metódy merania protilátok k infekciám. Výsledok sa mení podľa toho , ktorá laboratória test robila. Tam, kde to s boreliózou vedia, si akékoľvek pozitívne výsledky ešte nechajú  preveriť testom Western blot, ktorý potvrdí, že ide skutočne o tie pravé protilátky.

Aby toho nebolo  málo, niektoré laboratória si osvojili prax po výsledkom merania  protilátok vytlačiť aj  klinické hodnotenie, v ktorom  napríklad tvrdí , že „výsledok ukazuje na akútnu infekciu“. Na tento výsledok potom poukazujú pacienti a neskúsený lekár sa tým riadi. Interpretácia laboratorných výsledkov musí náležať len skúsenému lekárovi, ktorý hodnotí výsledky v súvislosti so skutočným klinickým stavom pacienta.

Dôvodom, prečo lekári u  nás občas prehliadajú tieto všeobecne známe informácie je, že ich  nič nenúti, aby liečili „moderne“. Nie sú totiž nijako kontrolovaní, ani odborne či právne postihovaní, pokiaľ sa neriadia výsledkami najnovších štúdií. 

Takže praktikujú štýlom, na ktorý sú naučení - veľakrát tým, ktorý sa nezmenil od doby ich promócie. To je v iných krajinách nemožné, pretože lekári musia dokladať dostačujúci počet hodín pravidelného „dovzdelávania“, vrátane toho,  že musia  každých desať rokov obnovovať atestačnú skúšku, ktorá  reflektuje modernú prax. . ( koniec citátu)

Čo z toho vyplýva? 

Základom úspešnej liečby  je správne laboratórne vyšetrenie a jeho správna interpretácia.  Antibiotiká fungujú len v skorej fáze choroby, ďalšie a dlhodobé podávanie je pre pacienta skôr zaťažujúce. 

Vo fáze tzv. post-boreliového syndrómu či „chronickej  boreliózy“, ktorá sa prejavuje napr. bolesťami  hlavy, bolesťami svalov, kĺbov, šliach, chronickou únavou prichádza na rad prírodná liečba, ktorá dokáže správnymi postupmi podporiť fungovanie   prirodzeného imunitného systému organizmu, a tým prirodzeným spôsobom „bojovať“ proti tomuto zákernému ochoreniu a jeho príznakom.

Z prírodnej ríše sú veľmi účinné  medicínske huby , a to hlavne polyporus , ktorého nájdete v prírodnom prípravku Paravit.  Dlhodobé podávanie tohto prípravku veľmi pozitívne stimuluje imunitný systém a pôsobí proti vírom a hlavne baktériám borélií.  K prípravku je možné používať i bylinné čaje ako symptomatickú liečbu, to znamená liečbu príznakov.  Medzi čaje patrí napríklad  bylinný čaj Kĺby alebo čajový koncentrát Kĺby a chrbtica. Veľmi účinný je i čajový koncentrát Stres a vyčerpanie  alebo  bylinný čaj Bole-hlav. Veľmi účinná je i kombinácia medicínskych húb obsiahnutých v prípravku Ochranca a k tomu tinktúra z pupeňov Orech a Štetka.

Zaujímajte sa o svoje telo a jeho správy. Zaujímajte sa aj o liečbu, ktorú Vám lekár navrhuje a pýtajte sa prečo. Je to vaše telo a vaše zdravie!

Nechcete prísť o ďalšie články?
Tu vyplňte svoj e-mail
Tiež môžete sledovať našu stránku na Facebooku
Z našej ponuky:
Novinka
Vysoko kvalitný bylinný výťažok vyrobený z čerstvých bylín špeciálnym homeopatickým postupom výroby, potenciovaný D3
€ 5,87
Skladom
Pridať do košíka
Český kvalitný porciovaný bylinný čaj opatrený závesným kartónikom pre pohodlnú prípravu. Čaj má originálnu receptúru určenú na konkrétny problém.
€ 3,76
Skladom
Pridať do košíka
Vysoko kvalitný koncentrovaný bylinný čaj zostavený podľa originálnej receptúry, vyrábaný unikátnou metódou, chránený ochrannou známkou a určený na konkrétny problém.
€ 10,38
Skladom
Pridať do košíka
Prírodné bylinné kapsuly zostavené podľa originálnej receptúry chránenej ochrannou známkou, určenej na konkrétny problém:  podporujú mikrobiologickú rovnováhu v tele
€ 17,25
Skladom
Pridať do košíka
Prírodné bylinné kapsuly zostavené podľa originálnej receptúry chránenej ochrannou známkou, určenej na konkrétny problém:  imunitný systém.
€ 17,25
Skladom
Pridať do košíka
Vysoko účinný bylinný výťažok vyrobený z pupeňov, pukov a mladých výhonkov rastlín. Pôsobí najmä na: trávenie
€ 7,76
Skladom
Pridať do košíka
Zobraziť ďalšie produkty
O spoločnosti Serafin – prírodné produkty

Sme slovenská firma a výhradný distribútor prírodných produktov Serafin na Slovensku už od roku 2009. Ponúkame Vám liečivé čaje, prírodné kapsule a tinktúry z najrôznejších bylín. Veríme, že láska a príroda dokáže vyriešiť akýkoľvek zdravotný problém.

Nechcete prísť o ďalšie články?
Tu vyplňte svoj e-mail
Tiež môžete sledovať našu stránku na Facebooku
Kde zakúpite naše produkty?